Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp bevilger ½ million til Filippinerne.

Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp bevilger ½ million til Filippinerne.

Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp har i dag bevilget kr. 500.000 til ofrene efter tyfonen på Filippinerne.

Ødelæggelserne efter tyfonen ”Haiyan” er enorme. Tusindvis af huse er jævnet med jorden og mange jordskred har slæbt et blodigt spor efter sig. Det frygtes at over 10.000 mennesker er omkommet og mere end 4 millioner mennesker er berørt af situationen.

Derfor er der behov for akut hjælp til vand, mad, telte og tæpper til de berørte mennesker, og de danske Lions klubber bringer omgående hjælp ud til de berørte områder gennem de mange Lions klubber på Filippinerne. Der er p.t. 392 Lions Klubber i Filippinerne med over 13.500 medlemmer.

“- I Lions blev vi straks klar over, at her står vi over for en kolossal humanitær katastrofe,” siger Steen Rummenhoff, Lions Klubbernes Katastrofehjælp. “- Derfor har vi også valgt at donere penge med det samme, så vi kan støtte det første redningsarbejde fra dag et.  Da pengene sendes via vores Lions Klubber i Filippinerne, er vi sikre på, at pengene kommer hurtigt frem samt at alle pengene vil gå direkte til hjælpearbejdet. – For os er det vigtigt, at det sker hurtigt og direkte”, slutter Steen Rummenhoff.

Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp får stillet midler til rådighed af de lokale danske Lions Klubber til at yde hjælp ved katastrofer og nødsituationer her og i udlandet.

Donation på ½ million til Syriske flygtninge fra Lions Klubbernes katastofehjælp

Donation på ½ million til Syriske flygtninge.
”Mor og barn sundhedsprojekt” i Irbid-provinsen for syriske flygtninge.

Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp er i samarbejde med ”Læger Uden Grænser” indgået i et nyt projekt i Jordan. Det er et ”Mor og barn sundhedsprojekt” i Irbid-provinsen i Jordan for syriske flygtninge, der bor uden for flygtningelejren Zaatari hvor der er et akut behov for hjælp.

På nuværende tidspunkt er der mere end 500.000 syriske flygtninge i Jordan. Omkring 120.000 bor i den store flygtningelejr Zaatari. Den resterende del af de syriske flygtninge befinder sig udenfor lejren i Irbid-provinsen. Adgangen til livsvigtige sundhedsydelser og lægehjælp er stærkt begrænset, fordi det jordanske sundhedssystem er overbelastet.

Konsekvenserne af manglende sundhedstilbud i Irbid-provinsen er blandt andet, at gravide kvinder ikke har mulighed for at få hjælp til fødslerne eller for at modtage behandling ved komplikationer. Det udækkede behov betyder også, at nyfødte børn ikke kan blive diagnosticeret eller behandlet for livstruende lidelser, som ellers le kan behandles.

Læger Uden Grænser etablerer et særligt tilbud til gravide kvinder og nyfødte spædbørn, hvor de åbner en pædiatrisk klinik og en sengeafdeling, en barselsafdeling og neonatal-afdeling samt en mor-barn klinik for at dække paletten af behov relateret til gravide kvinder og børn. Klinikken er afgørende for at forhindre og mindske dødeligheden blandt gravide og børn.

Lions Pris 2012 går til Julemærkefonden og smerteforskning

Lions Pris 2012 går til Julemærkefonden og smerteforskning

Lions Pris 2012 er på 500.000 kr. og er i år opdelt i to portioner på hver 250.000 kr. Den ene prismodtager er Julemærkefonden, der modtog 250.000 kr. til driften af Fondens 4 julemærkehjem, herunder til indkøb af inventar og undervisningsmateriel.

Der er i øjeblikket meget stor fokus på de mange overvægtige børn og de problemer de har.  Med donationen ønsker de danske Lionsklubber at medvirke til at give et antal af disse børn i alderen 6-14 år et ti ugers ophold på et julemærkehjem.  Når børnene ankommer, er de præget af manglende selvværd på grund af overvægt, mobning og ensomhed. Et ophold med motion og sunde kostvaner blandt ligesindede giver dem lavere vægt, større tro på tilværelsen og langt mere selvtillid, så de bedre er i stand til at tackle dagligdagen, når de vender tilbage.

Den anden prismodtager er Professor, dr. med. Lars Arendt-Nielsen, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, der modtager 250.000 kr. til indkøb af smertemålingsudstyr til brug for et toårigt forskningsprojekt på tre nordjyske sygehuse.

Projektet har til formål at kortlægge slidgigts indvirkning på smertesystemets tilstand. Professor, dr. med. Lars Arendt-Nielsen og hans centerteam hører til blandt verdens førende smerteforskere.