Lions International

Lions er verdens største internationale hjælpeorganisation med 1,35 millioner medlemmer i 197 lande og selvstændige områder.

Lions blev stiftet i USA i 1917 af amerikaneren Melvin Jones. Det var en sammenslutning af en række klubber, hvis medlemmer ville forene fritid, erfaring, viden og praktisk håndelag med det eneste formål: at hjælpe mennesker i nød.

Melvin Jones var med til at tilrettelægge arbejdsgrundlaget for Forenede Nationer. Lions International er den eneste hjælpeorganisation med observatørstatus, og har derfor haft sæde i FN siden oprettelsen i 1945.

Det var Lions , der i 1927 indførte “den hvide stok” til hjælp og beskyttelse af blinde.
Blandt Lions hjælp verden over er Lions projekter til hjælp ved blindhed nok de mest kendte.
Projektet “Sight First” har afhjulpet unødvendig blindhed hos 40 millioner mennesker.
Til det formål indsamlede Lions International næsten en milliard danske kroner. Danske klubber bidrog med godt to millioner kroner. Projektet fortsættes nu i de kommende år under navnet  “Sight First 2” projektet.

Danske Lions Katastrofe og hjælpefond yder hvert år millionbeløb til nødlidende i verdens brændpunkter. Den hurtige hjælp fra fonden går gennem lokale lionsklubber, hvorved det sikres at alle pengene når frem til rette sted og formål.

Lions i Danmark indsamler årligt ca. 32 millioner kr. der ubeskåret anvendes til velgørende formål.