Se hvor vi har hjulpet

Donationer 2024

 • Cykelgrej til flygtningefamilie via Flygtninge-frivilliggruppen
 • Ry eSport, udstyr
 • FDF i Gl. Rye, hjælp til flytning af hytte
 • KFUM-spejderne i Låsby
 • Morgensang i Fællesskabets Hus

Donationer 2023

 • Sejltur med Gl. Turisten for patienter fra Sclerosehospitalet
 • Sejltur med Gl.Turisten for Udeholdet i Firgårde
 • Almas Intelligente Have
 • Morgensang i Fællesskabets Hus

Donationer 2022

 • Sejltur med Gl. Turisten for beboere i Fællesskabets Hus
 • Sejltur med Gl. Turisten for patienter fra Sclerosehospitalet
 • En andel af en terapihest til Sclerosehospitalet
 • Morgensang i Fællesskabets Hus
 • Lions Pris har fået 3.000 kr
 • SSP-projekt i Skanderborg kommune, tryg brug af it

Donationer 2021

 • Make Them Smile – Kenya
 • Uddeling af julehjælpepakker til socialt svage familier i den gamle Ry kommune – ca. 40.000 kr.
 • Mælkebøtten i Nuuk har fået 10.000
 • SSP-projekt i Skanderborg kommune, tryg brug af it
 • Lions Pris har fået 3.000
 • Chokolade til ensomme ældre.
 • Fuglekasser ved Fællesskabets Hus

Donationer 2020

 • Mælkebøtten i Nuuk har fået 10.000
 • Uddeling af julehjælpepakker til socialt svage familier i den gamle Ry kommune – ca. 40.000 kr.
 • Lions Pris har fået 3.000
 • Fællesskabetst Hus, Flygel mm.
 • FDF Gl. Rye, 10.000 til et telt
 • Ry eSport, 5.250 til headsets
 • Skoleskibet Kvickly Ry, 4.000 til sejladser
 • Udeholdet i Firgårde, 14.000 til leje af tipi (Grundet Covid-19 udsættes donationen til 2021)
 • Onsdagsklubben i Låsby, 5.000 til Pickleball,
 • Ry Mandeklub, 2.000 til bustur
 • Greenways.dk, 10.000 til sommeraktiviteter for børn
 • Ferskvandsmuseumsforeningen, 5.000 til reparation af Gl. Turisten
 • 80 buketter blomster til beboere og personale i Fællesskabets Hus
 • Tilskud til nye bænke på havnen
 • Blomster til beboerne på Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter i Fiirgaarde

Donationer 2019

 • Mælkebøtten i Nuuk har fået 10.000
 • Uddeling af julehjælpepakker til socialt svage familier i den gamle Ry kommune – ca. 40.000 kr.
 • Lions Pris har fået 3.000
 • Pigeskolehjemmet Ma-Niketan har fået 2.400,
 • Ry eSport, kr. 2.500 til udsmykning af klublokale
 • Spejderne i Låsby, tilskud til bålhytte
 • Tilskud til konference for unge mennesker i Skanderborg om digital sikkerhed i samarbejde med SSP
 • 2 sejlture med Gl. Turisten for patienter fra Sclerosehospitalet, 8.000 kr.
 • Støtte til ungdomsarbejde i Ry Hallerne

Donationer 2018

 • Pigeskolehjemmet Ma-Niketan i Indien, 10.000
 • Uddeling af julehjælpepakker til socialt svage familier i den gamle Ry kommune – ca. 40.000 kr.
 • 2 sejlture med Gl. Turisten for patienter fra Sclerosehospitalet, 8.000 kr.
 • Mælkebøtten, børneforlkekøkken i Nuuk, 10.000 kr.
 • Tilsagn til Ditte om donation på 20.000 kr. til byggeriet af børnehuset, Make Them Smile – Kenya
 • Tilsagn om sponsorat af 1 barn i børnehuset, når det er bygget. Foreløbig 1 år, 12.000 kr.
 • Make Them Smile, Kenya – Som skal blive et lille børnehjem for udstødte børn. 14.000 kr. til Dittes opstart dernede. Pengene blev bl.a. brugt ved købet af en byggegrund, til advokathjælp, ejendomsmægler, brønd på grunden o.a.
 • Til buskørsel med pensionister og plejehjemsbeboer i Ry til et sang-/kaffearrangement på Sølundfestivalen
 • Til ungdomsarbejde i Ry Hallerne
 • Til Ry Roklubs ungdomsafdeling – tilskud til indkøb af nyt træningsudstyr, 7.000

Donationer 2017

 • En sejltur med Gl. Turisten for patienter fra Sclerosehospitalet, 5.000 kr.
 • Mælkebøtten, børneforlkekøkken i Nuuk, 10.000 kr. pr. år over en 5 års periode
 • Pigeskolehjemmet Ma-Niketan i Indien, 10.000 kr.
 • Støtte til projekt om udgravning af en ny brønd på Spoghmay Slemankhels  gamle skole i Afghanistan med 12.000 kr.
 • Støtte til afholdt ungeforedrag i Ry Hallerne – et foredrag støttet sammen med LCH
 • Til transport af kunst fra psykiatrien i Ry til Bytorvet
 • Uddeling af julehjælpepakker til socialt svage familier i den gamle Ry kommune – ca. 40.000 kr.
 • Indkøb/montering af trailerpresenning til Flygtning Frivilliggruppen i Ry
 • Til indkøb af storskærm til it-undervisning i Aktivitetshuset
 • Støtte til julehyggeaften for ensomme og socialsvage personer i den gamle Ry kommune
 • Til genopstart af Natteravnene i Ry og til opstart af foreningen: Synlige Voksne i Ry. 15.000 kr.

Donationer 2016

 • Pigeskolehjemmet Ma-Niketan i Indien – vi støtter med 10.000 kr. pr. år over en 5 års periode
 • Et sponsorbarn på Ma-Niketan, i øjeblikket er ”vores” pige Roshni.

Donationer 2012

 • Lions Club Ry donerer nyt væksthus til Søkilde plejehjem efter at det eksisterende blev ødelagt i en storm. Vækshuset bliver brugt når de ældre gerne vil ud i den kolde tid – fra væksthuset er der udsigt over mark, skov og sø og umiddelbart uden for huset græsser fårene – et yndet opholdssted for de ældre.
 • Lions club Ry sender Søren Lysdal på YEC udveksling i Iova USA
 • LIons Club Ry støtter Lions Danmarks Katastrofe og hjælpefond
  Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner.Når hjælp skal ydes til udlandet, skal det ske således, at den når sikkert og effektivt frem. Hjælpen skal ydes gennem et lionsdistrikt, en lionsklub, Lions Clubs International Foundation eller en etableret hjælpeorganisation. Eksempel på hjælp fra fonden er de 6.400.000 kroner som fonden bevilgede til genopbygning efter Tsunamien i Asien. Her blev det til nye skoler, private huse, fiskerbåde og den umiddelbare nødhjælp de første uger efter katastrofen.
 • Lions Club Ry sender Rannva Koldsø på YEC udveksling til Brasilien.
 • Lions Club Ry støtter børnehjemmet Ma-Niketan i Indien.
 • Spoghmay Slemankhel fra Ry har været udsendt som frivillighjælper til børnehjemmet i Indien i januar og februar 2012. Lions Club Ry betalte rejseudgifterne.

Udvalgte tidligere donationer
Julehjælpspakker til familier i ” den gamle Ry kommune”.
Donations til børnecancerfonden på 25.000 kr.( cykelløbsformål 2010 ).
I 2010 uddeles 30 julepakker i Ry området..
Handicapbus til plejecentrerne i Ry og Gl. Rye marts 2010.
El cykler til Sclerodehospitalet marts 2010.
Hjælp til at bygge sports-klubhus på Grønland – maj 2010.
Tilskud til spejderarbejdet i Låsby i marts 2010.
Tilskud til strikkedamerne i Låsby i april 2010.
Karaokeanlæg til institutionen Bavnebjerg, Firgaarde – marts 2010.
Uddeling af julehjælp til 16 familier i Ry området – december 2009.
Støttet med 5.000,- kr. til udsendelse af volantør Asger E. Laigaard til socialt hårdt belastede unge i Los Angeles- januar 2009.
Uddeling af julehjælp til 9 familier i Ry området – december 2008.
Støttet ANtI-RYGE kampagne på Mølleskolen i Ry for 3 klassetrin – oktober 2008
Givet 34.000 kr. til ” Familier med kræftramte børn ” til en sejltur på på Silkeborgsøerne – september 2008
Givet yderligere 20.000 kr. til Sight First – kampen mod blindhed i verden – januar 2008. Givet 20.000 kr. til Scleroseforeningens Lokalafdeling – september 2007
Givet tilskud til Ry Sejlklubs ungdomsafdeling til optimistjolle – august 2007
Givet 15.000 kr. til nyt stor-fjernsyn på dagcenter Søndervang i Låsby – marts 2007 Givet 45.000 kr. til Sight First – kampen mod blindhed i verden – januar 2007.
Givet 5.000 kr. til mudder-katastrofen på Filippinerne i december 2006.
Givet 14.000 kr. til Ro Roklubs ungdomsarbejde.
Givet 50.000 kr. til sorggruppe oprettelse i Ry og omegn – 2006.
Givet 40.000 kr. til Himmelbjerggaarden til legepladsudstyr.
Stort overskud fra cykelløbet til Gl. Rye Idrætsforening Lions giver penge til flygtninge til kolonihavehus
Lions giver Søkilde Plejehjem storskærm og stuemøbler
Lions støtter Hospitalsklovnenes arbejde