Lions Club Ry familieferie fond

Lions Club Ry familieferie fond

Formål: Fondens overordnede formål er – via et ferieophold i Danmark – at give familier, der i hverdagen ofte lever ensomt og isoleret en mulighed for at danne netværk med andre ligestillede familier.

Feriestedet skal derfor kunne tilgodese familiernes forventede behov for fællesaktiviteter.

Ansøgningskriterier: Familier med hjemmeboende børn under 15 år og med bopæl i postnummer 8680 og 8670 områderne (den gamle Ry kommune) har fortrinsret.

For at komme i betragtning, skal ansøgerne være uden mulighed for at deltage tilsvarende andre steder i ferieperioden.

Ingen familie kan komme i betragtning 2 år i træk.

Ansøgning og svar: Alle kan indstille en familie der opfylder ansøgningskriterierne.
Der kan ansøges frem til 31. maj, send os en mail til klubbens sekretær (se mailadressen under menupunktet “Kontakt Lions-Ry”) med information om dig selv og familie. Der skal ikke anføres konkrete økonomiske oplysninger. Alle ansøgninger behandles fortroligt !

Der gives meddelelse om tilsagn / afslag inden 15. juni. Klubsekretæren er ansvarlig for overholdelse af denne tidsramme.

Økonomi: Lions vil årligt afsætte et rammebeløb til fonden.

Fonden dækker husleje, hjælp til transport og evt. oplevelseskort på feriestedet. Der ydes ikke kontant tilskud til opholdet.

Gaven gives i henhold til gældende skattelovgivning, og gavemodtager skal selv afstå eventuel skat af gaven. Lions Club Ry kan ikke pålægges yderligere betaling udover den tildelte gave.

Gaven kan ikke byttes eller konverteres til kontanter.

Feriens forløb: Ferien skal afholdes i skolernes sommerferie.

Lions Club anviser feriested og periode. Feriehuse skal være sammenhængende for at støtte op om et feriefællesskab.

Udvælgelse: Lions vil samarbejde med områdets skoler samt SSP om publicering af ”familieferie fonden”. Fonden og dens indhold vil også blive publiceret i dags- og ugeaviserne. Der vil ikke blive annonceret.

Lions Club Ry vil have et udvalg, der skal forestå koordinering af fondens arbejde. Den ansvarlige for fondens arbejde er den til enhver tid siddende præsident i klubben.

For at undgå habilitetsproblemer, skal en komite fra en anden Lions klub uden for Skanderborg kommune varetage den endelige udvælgelse.