Lions Ry Julehjælp

Anne Marie Bornholdt, Max Hvarregaard og Karl-Erik Jørgensen fra julepakkeudvalget hos Lions i Ry er ved at pakke traileren med pakker som skal leveres ud til ansøgerne.

En dejlig Julekurv til dem der har mindst!

Julehjælpen uddeles hvert år i december. Ansøgning annonceres på vores hjemmeside umiddelbart efter årets julebanko.

Julehjælpen fra Lions Club Ry uddeles indenfor det geografiske område der afgrænses til den tidligere Ry kommune. Her har vi gennem mange år hjulpet nogle af dem der har mindst. Personer som har bopæl udenfor det nævnte område kan desværre ikke komme i betragtning.

Vi ved desværre fra tidligere år, at der er nogle borgere og familier, som sidder meget hårdt i det og godt kan trænge til en hjælpende hånd.
Vi vil meget gerne modtage en ansøgning om hjælp fra familierne selv, venner eller naboer som har kendskab til disse medborgere, og vi ser også gerne henvendelser fra medarbejdere ved kommunen, præster, skoler m.v .

Husk at vi er glade for at kunne hjælpe og vil gerne opfordre til at tage mod en hjælpende hånd hvis det kniber.

NB: Bor du uden for Lions Club Ry’s lokalområde, som afgrænset til den tidligere Ry komune, kan du evt. prøve en Lions Club i dit lokalområde, måske kan de tilbyde en lignende ordning.