Om Lions

Lions Ry modtager løbende gennem året donationer fra byens virksomheder og private og gennem aktiviter som Julebanko, motionsløb, gågadebanko m.m indtjenes midlertil Lions lokale arbejde.

Lions Ry arbejder primært indenfor afgrænsningerne af den gamle Ry kommune. Vort arbejde er velgørende – det vil sige at vi træder til hvor der er hjælp behov i familier, foreninger, skoler m.v.

Har du behov for hjælp, eller kender du en der har kan du kontakte klubbens præsident eller sekrætær, her kan du få information om hvordan du søger midler fra Lions Ry.