Lions Kildebjerg-Ry løbet

Som sædvanlig har vi i Lions Club Ry afholdt motionsløb i år. Desværre havde vi været nødt til at flytte løbet fra foråret til her umiddelbart efter sommerferien, for ikke at kollidere med et nyt løb, som Ry Outdoor havde placeret i pinsen.

Der deltog 150 i vores løb, fordelt på 3, 5 og 10 km gang eller løb, hvilket kun var det halve af sidste år. Set i bakspejlet er det nok ikke hensigtsmæssigt at vælge den første uge hvor børnene lige er startet i skole og samtidig begynder ny sæson i de forskellige sportsklubber. Det var nemlig primært de unge mennesker som svigtede, på trods af at de løber gratis. Desuden kommer historisk set langt de fleste tilmeldinger i den sidste uge op til løbet og her oplevede vi jo det store skift i vejret fra flere måneders godt vejr til regn og blæst. Derfor var der stor tilbagegang i de forhåndstilmeldte. Vejret blev heldigvis fornuftigt på dagen uden at være rigtig godt.

Overskuddet falder selvfølgelig pga. det lavere antal deltagere, men vi er tilfredse med et resultat omkring kr. 35.000, som vi kan anvende til at støtte gode formål.

Som sædvanlig fik vi mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne, som alle havde en herlig aften, hvad enten de deltog seriøst som løbere (10 km på 37 minutter), eller mere på hyggeplan sammen med familie og venner, eller sammen med kolleger på firmahold, der gav sig bedre tid. For de gående var der endda kaffe og kage undervejs.

Vinderne af de forskellige kategorier kan ses her.

Lions på sejltur med med patienter fra Sclerosehospitalet i Ry

Lions Club i Ry har tradition for 1 – 2 gange om året at invitere patienter på Sclerosehospitalet på en sejltur med Museumsskibet ”Gl. Turisten”. Det blev i går eftermiddags og igen til august. Med den dejlige sommer der er i øjeblikket, var båden næsten fuld med 25 gæster, der startede med at få informationer om Museumsskibets historie og derefter var der en 3 timers sejltur i Gudenåen

Gæsterne fik en tur op til broen og pladsen ved Slåensøen, hvor den medbragte mad blev nydt og hyggeligt socialt samvær. Det var glade gæster som returnerede mætte af såvel oplevelser og fik til slut en havnerundfart hen forbi havnekiosken ”Lakeside”.

Det er overskuddet fra de forskellige aktiviteter Lions Club Ry afholder, der giver mulighed for at invitere på disse 2 sommerture.

Besøg fra julemærkehjemmet i Hobro

Lise Claesson (foto: Karl-Erik Jørgensen)

Lionsklub Ry havde onsdag den 28. februar besøg fra julemærkehjemmet i Hobro, som er det ene af de 5 julemærkehjem i Danmark. Lions i Ry har sammen med andre Lionsklubber i Danmark støttet med donationer for mere end 250.000 kr.. Det var på det grundlag et ønske for medlemmerne i den midtjyske zones 14 klubber, at få besøg af lederen fra Julemærkehjemmet i Hobro, Lise Claesson, som fortalte om julemærkehjemmenes mere end 100 årige historie og ikke mindst om starten, hvor institutionen var ”for sultne børn fra storbyerne” og i dag, hvor overvægtige og mobbede børn gennem et 10 ugers ophold, får deres selvværd genskabt i et samarbejde med familien.

950 får årligt hjælp fra julemærkehjemmene og alligevel er der 500 på venteliste. Opholdene koster årligt 100 mill. kroner, som skaffes gennem donationer, hvoraf salg af julemærker i dag kun udgør 18 % af midlerne.

70.000 børn er gennem tiden blevet hjulpet med mottoet ”her bliver børn børn igen”. Det var en aften deltagerne sent vil glemme, og alle var tændte på, at her skal Lions fortsat støtte med donationer i årene fremover.