Lions Pris 2012 går til Julemærkefonden og smerteforskning

Lions Pris 2012 går til Julemærkefonden og smerteforskning

Lions Pris 2012 er på 500.000 kr. og er i år opdelt i to portioner på hver 250.000 kr. Den ene prismodtager er Julemærkefonden, der modtog 250.000 kr. til driften af Fondens 4 julemærkehjem, herunder til indkøb af inventar og undervisningsmateriel.

Der er i øjeblikket meget stor fokus på de mange overvægtige børn og de problemer de har.  Med donationen ønsker de danske Lionsklubber at medvirke til at give et antal af disse børn i alderen 6-14 år et ti ugers ophold på et julemærkehjem.  Når børnene ankommer, er de præget af manglende selvværd på grund af overvægt, mobning og ensomhed. Et ophold med motion og sunde kostvaner blandt ligesindede giver dem lavere vægt, større tro på tilværelsen og langt mere selvtillid, så de bedre er i stand til at tackle dagligdagen, når de vender tilbage.

Den anden prismodtager er Professor, dr. med. Lars Arendt-Nielsen, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, der modtager 250.000 kr. til indkøb af smertemålingsudstyr til brug for et toårigt forskningsprojekt på tre nordjyske sygehuse.

Projektet har til formål at kortlægge slidgigts indvirkning på smertesystemets tilstand. Professor, dr. med. Lars Arendt-Nielsen og hans centerteam hører til blandt verdens førende smerteforskere.