Julehjælp 2020

En del af overskuddet fra julebankospillet skal bl.a. gå til hjælp til mennesker i Ry-området, som ikke har råd til at holde juleaften med familien eller sig selv. Det har desværre vist sig at flere og flere har behov for en hjælpende hånd op til jul. De sidste års mange ansøgninger viser, at her kan Lions træde hjælpende til.

Man kan selv søge, eller man kan søge på vegne af venner, bekendte eller familie til nogle der har brug for at blive opmuntret til jul. Kun borgere bosiddende i postnr. 8680 og 8670 kan komme i betragtning. Da vi normalt får flere ansøgninger end vi kan efterkomme, vil vi prioritere familier med børn.

Ansøgningsperioden er udløbet

Køb billet til julebanko

Link til køb af billet/adgang: https://lionsclubry.nemtilmeld.dk/3/

Traditionen tro afholder Lions Ry igen det årlige Julebanko i Ry Hallerne. Det starter kl. 13.30.

Vi bliver ikke så mange som de seneste mange år, idet der pga. Covid-19 reglerne kun må være 500 personer i hallen. Vi sælger derfor i år billetter på forhånd. Eventuelle overskydende billetter kan købes ved indgangen – betaling med MobilePay eller “lige” penge (ingen byttepenge).

Vi spiller om rigtig mange gevinster til en samlet værdi af over kr. 70.000. Der er som sædvanligt 20 spil med gevinst på rækken fuld og pladen fuld, samt sidegevinster til begge sider.

Der er adgang fra kl. 12.30. Før spillene starter kan der købes kaffe og kage i Ry Hallerne fra et særskilt lokale.  

Ved køb af billet medfølger 3 bankoplader. Der er mulighed for at købe 3 plader ekstra for kr. 100,00 ved bordet – betaling kun med “lige” penge og helst en seddel (ingen byttepenge) eller MobilePay. 

Der vil i år ikke blive solgt lodder til amerikansk lotteri og der bliver ikke kaffepause efter 10 spil.