Endnu en jubilæumsdonation overrakt

Lions jubilæumstilskud til ældre kan komme på sejltur

Tilskud uddelt til ”Skoleskibet KVICKLY”s foreningen

Siden 2017 har foreningen bag ”Skoleskibet KVICKLY” arbejdet med at skibet formål for børneinstitutioner og skoler kunne udvides til også at omfatte ældre og handicappede. Det er blevet sikret med bl.a. en handicaplandgangsbro for kørestole.

I forbindelse med Lions 50 års jubilæum, havde foreningen indsendt følgende ansøgning til Lions:

”Ansøgning om tilskud på 4.000 kr. som supplement til skoletilskuddet, et tilskud som skal bruges til at udvikle og udføre tiltag, som kan gøre sejladsen behagelig og fornøjelig og let at arrangere for ældre passagerer f.eks. ryglæn, tæpper, kopholdere, nem fastgørelse af kørestole m.v. ”

Formanden for skoleskibsforeningen Knud Markvard Andersen og vicepræsident Morten Lyngsø

Det var en ansøgning som Lions Club Ry gerne støttede og ser frem til, at kunne medvirke til såvel opbakning til ture samt hjælp for de svage ældre også fremover. I forbindelse med Skoleskibets generalforsamling, mødte Lions frem ved skivet og overrakte en check på beløbet.

Aflysning af Lions Kildebjerg Ry-løbet 2020

Lions havde planlagt sit årlige traditionsrige familiemotionsløb til den 22. maj 2020. Lions har valgt at aflyse det helt for 2020 på grund af situationen med coronavirus (Covid-19). Samtidig er datoen for næste år fastsat til onsdag den 12. maj 2021.

Lions motionsløbet er et familieløb med 3 – 5 – 10 km. ruter med såvel løb som walk.  Der deltog i 2019 mere end 400 deltagere, som vi håber er med igen i 2021.

Lions motionsløbet er et ”gratis” familieløb, hvor sundhed og familiesamvær er fokus. Der står mere end 100 sponsorer bag arrangementet, som normalt indbringer ca. 30.000 kr. i overskud til almennyttige formål. Den støtte fra de mange sponsorer sætter vi i Lions stor pris på, og vi har i år vurderet, at vi i den nuværende pressede økonomiske situation vil undlade sponsoropfordringerne. Yderligere ønsker vi ikke at kollidere/konkurrere med de mange andre aflyste arrangementer som vi forventer vil blive afholdt mange efter hinanden efter sommerferien.

Udsættelse af motionsløb

Lions Kildebjerg Ry-Løbet den 13. maj 2020 er udsat.

Som følge af den alvorlige situation med COVID-19 (coronavirus) har vi besluttet at motionsløbet ikke vil blive gennemført den 13. maj 2020.

Vi håber alle at det hele er overstået i maj måned. Men som en velgørende organisation vil vi ikke risikere at bruge penge på et arrangement, som måske bliver aflyst.

Vi udsætter derfor løbet til et senere tidspunkt. Følg vores hjemmeside, FaceBook-side (Lions Club Ry) og markedsføring af løbet i Ry Ugeavis, hvor vi offentliggør tidspunktet for gennemførelsen.

Pas på dig selv og hinanden. Husk at følge myndighedernes anbefalinger.