Aflysning af Lions Kildebjerg Ry-løbet 2020

Lions havde planlagt sit årlige traditionsrige familiemotionsløb til den 22. maj 2020. Lions har valgt at aflyse det helt for 2020 på grund af situationen med coronavirus (Covid-19). Samtidig er datoen for næste år fastsat til onsdag den 12. maj 2021.

Lions motionsløbet er et familieløb med 3 – 5 – 10 km. ruter med såvel løb som walk.  Der deltog i 2019 mere end 400 deltagere, som vi håber er med igen i 2021.

Lions motionsløbet er et ”gratis” familieløb, hvor sundhed og familiesamvær er fokus. Der står mere end 100 sponsorer bag arrangementet, som normalt indbringer ca. 30.000 kr. i overskud til almennyttige formål. Den støtte fra de mange sponsorer sætter vi i Lions stor pris på, og vi har i år vurderet, at vi i den nuværende pressede økonomiske situation vil undlade sponsoropfordringerne. Yderligere ønsker vi ikke at kollidere/konkurrere med de mange andre aflyste arrangementer som vi forventer vil blive afholdt mange efter hinanden efter sommerferien.