Dette støtter Lions

Lions Ry modtager løbende gennem året donationer fra byens virksomheder og private og gennem aktiviter som Julebanko, cykelløb, gågadebanko m.m indtjenes midler til Lions lokale arbejde.

Lions Ry arbejder primært indenfor afgrænsningerne af den gamle Ry kommune. Vort arbejde er velgørende – det vil sige at vi træder til hvor der er hjælp behov i familier, foreninger, skoler m.v.

Har du behov for hjælp, eller kender du en der har, så kan du kontakte klubbens præsident eller sekrætær, her kan du få information om hvordan du søger midler fra Lions Ry.

Uddrag af tidligere donationer

Donationer 2012

  • Lions Club Ry donerer nyt væksthus til Søkilde plejehjem efter at det eksisterende blev ødelagt i en storm. Vækshuset bliver brugt når de ældre gerne vil ud i den kolde tid – fra væksthuset er der udsigt over mark, skov og sø og umiddelbart uden for huset græsser fårene – et yndet opholdssted for de ældre.
  • Lions club Ry sender Søren Lysdal på YEC udveksling i Iova USA
  • Lions Club Ry sender Rannva Koldsø på YEC udveksling til Brasilien.
  • Lions Club Ry støtter børnehjemmet Ma-Niketan i Indien.
  • Spoghmay Slemankhel fra Ry har været udsendt som frivillighjælper til børnehjemmet i Indien i januar og februar 2012. Lions Club Ry betalte rejseudgifterne.

Udvalgte tidligere donationer
Julehjælpspakker til familier i ” den gamle Ry kommune”.
Donations til børnecancerfonden på 25.000 kr.( cykelløbsformål 2010 ).
I 2010 uddeles 30 julepakker i Ry området..
Handicapbus til plejecentrerne i Ry og Gl. Rye marts 2010.
El cykler til Sclerodehospitalet marts 2010.
Hjælp til at bygge sports-klubhus på Grønland – maj 2010.
Tilskud til spejderarbejdet i Låsby i marts 2010.
Tilskud til strikkedamerne i Låsby i april 2010.
Karaokeanlæg til institutionen Bavnebjerg, Firgaarde – marts 2010.
Uddeling af julehjælp til 16 familier i Ry området – december 2009.
Støttet med 5.000,- kr. til udsendelse af volantør Asger E. Laigaard til socialt hårdt belastede unge i Los Angeles- januar 2009.
Uddeling af julehjælp til 9 familier i Ry området – december 2008.
Støttet ANtI-RYGE kampagne på Mølleskolen i Ry for 3 klassetrin – oktober 2008
Givet 34.000 kr. til ” Familier med kræftramte børn ” til en sejltur på på Silkeborgsøerne – september 2008
Givet yderligere 20.000 kr. til Sight First – kampen mod blindhed i verden – januar 2008. Givet 20.000 kr. til Scleroseforeningens Lokalafdeling – september 2007
Givet tilskud til Ry Sejlklubs ungdomsafdeling til optimistjolle – august 2007
Givet 15.000 kr. til nyt stor-fjernsyn på dagcenter Søndervang i Låsby – marts 2007 Givet 45.000 kr. til Sight First – kampen mod blindhed i verden – januar 2007.
Givet 5.000 kr. til mudder-katastrofen på Filippinerne i december 2006.
Givet 14.000 kr. til Ro Roklubs ungdomsarbejde.
Givet 50.000 kr. til sorggruppe oprettelse i Ry og omegn – 2006.
Givet 40.000 kr. til Himmelbjerggaarden til legepladsudstyr.
Stort overskud fra cykelløbet til Gl. Rye Idrætsforening Lions giver penge til flygtninge til kolonihavehus
Lions giver Søkilde Plejehjem storskærm og stuemøbler
Lions støtter Hospitalsklovnenes arbejde