Besøg fra julemærkehjemmet i Hobro

Lise Claesson (foto: Karl-Erik Jørgensen)

Lionsklub Ry havde onsdag den 28. februar besøg fra julemærkehjemmet i Hobro, som er det ene af de 5 julemærkehjem i Danmark. Lions i Ry har sammen med andre Lionsklubber i Danmark støttet med donationer for mere end 250.000 kr.. Det var på det grundlag et ønske for medlemmerne i den midtjyske zones 14 klubber, at få besøg af lederen fra Julemærkehjemmet i Hobro, Lise Claesson, som fortalte om julemærkehjemmenes mere end 100 årige historie og ikke mindst om starten, hvor institutionen var ”for sultne børn fra storbyerne” og i dag, hvor overvægtige og mobbede børn gennem et 10 ugers ophold, får deres selvværd genskabt i et samarbejde med familien.

950 får årligt hjælp fra julemærkehjemmene og alligevel er der 500 på venteliste. Opholdene koster årligt 100 mill. kroner, som skaffes gennem donationer, hvoraf salg af julemærker i dag kun udgør 18 % af midlerne.

70.000 børn er gennem tiden blevet hjulpet med mottoet ”her bliver børn børn igen”. Det var en aften deltagerne sent vil glemme, og alle var tændte på, at her skal Lions fortsat støtte med donationer i årene fremover.