Lions Ry Udvalg 2017 – 2018

Lions Klub Ry Diverse klubudvalg i sæsonen 2017/2018 –
gældende fra sensommeren 2017:

1. Programudvalg:
Jørn Fritsdal Hansen, Ole Jensen, Jens Kofod, Raydon With, Morten Lyngsø.
Udvalget er ansvarlig for sammensætning af vores klubprogram til klubmøderne
i sæsonen 2018/2019 – udvalget skal have det nye program færdig og klar til præsentation inden udgangen af klubsæsonen.
Udvalget overtager desuden styring og kontakt til de gæster som den
forrige programudvalg har inviteret til klubmøderne i sæsonen 2017/2018

2. Medlemsudvalg:
Toke Siggaard, Richardt Mortensen, Jan Bardino, Knud Martin Kjeldsen
Udarbejder nye forslag til rekruttering af flere medlemmer til klubben,
udvalget står for gennemgang af Lions regelsæt for nye medlemmer og
forestår optagelse af de nye medlemmer på en klubaften.

3. Julehjælpsudvalg:
Torben Mikkelsen, Emil Larsen, Max Hvarregaard, Flemming Juul,
Knud Mikkelsen,
Bearbejder ansøgninger, sammensætter og uddeler hjælp til de personer
der ansøger os om hjælp/midler.

4. Donationsudvalg:
Morten Lyngsø , Tommy Danielsen, Bent Dyrby.
Gennemgår de ansøgninger som indgår til klubben, bearbejder dem og
præsenterer dem for bestyrelse/klub til godkendelse/afslag.

5. Medlemsaktivitetsudvalg:
Knud Martin Kjeldsen , Flemming Juul, Finn Andersen, Jinli Li, Kim
Vestergaard Petersen, Mark Dam.
Planlægger og står for de forskellige medlemsaktiviter som lægges ind i
vores program – som f.eks.: nytårsmatine, kulinarisk aften, juletræstænding, kontakten til Ry City & Ry Outdoor vedr. vores hjælp til deres arrangementer.

6. Motionsløbsudvalg:
Kim Lyng Bjerre , Jens Jørn Kristensen, Flemming J. Skjødt, Torben
Mikkelsen, Toke Siggaard, Jan Bjerregaard, Richardt Mortensen, Kim
Vestergaard Petersen, Mark Dam.
Forestå den overordnede tilrettelæggelse & planlægning af hele løbet og
tilhørende forarbejde, uddelegerer diverse jobs til undergrupper og enkelt
personer.
Fakturering efter afholdelse af Motionsløb overgår til kassereren.

7. Jule og Gågadebankoudvalg:
Bent Dyrby, Knud Martin Kjeldsen, Emil Larsen, Finn Andersen,
Morten Lyngsø, Carsten Pedersen, Jens Kofod, Jørn Fritsdal Hansen
Forestår den overordnede tilrettelæggelse & planlægning af begge vores
Bankospil (sommer/julebanko), uddelegerer diverse arbejde i forbindelse
med afvikling til undergrupper og enkeltpersoner.
Fakturering efter afholdelse af Julebanko overgår til kassereren.

Lions Ry`s presseansvarlig:
Karl Erik Jørgensen.
Den presseansvarlige skal have den meget tætte kontakt til pressen, som
gør, at klubben er meget synlige dels Lokalpressen og dels i diverse
Lions blade.
Husk på, at det er som hovedregel, altid kun den presseansvarlige der på
klubbens vegne udtaler sig til pressen.

8. It & Hjemmesideudvalg:
Flemming J. Skjødt, Jens Kofod, Jan Bardino
Har den overordnede ansvar for at vores It altid fungerer, at vores klubs
hjemmeside og Facebook altid er uptodate.
Desuden er udvalget sammen med klubsekretæren ansvarlig for at vores telefon/
adresselister altid er ajour ført.

9. Sponsorudvalg:
Jan Bardino, Knud Martin Kjeldsen , Richardt Mortensen, Jørn Fritsdal
Hansen
Medlemmerne af dette udvalg har ansvaret for, at vi i klubben altid har et
bredt og stort net af sponsorer og som vi har et godt forhold til og samarbejder
fint med. Ansvarlig for salg af avisannoncer til jule/motionsaviser
og at vores sponsorer sponsorerer gaver til de forskellige klubaktiviteter.
Ansvar for aftaler med hovedsponsorer til julebanko & motionsløb ligger
hos de 2 udvalg: julebanko/ motionsløbsudvalg.

10. Materialeudvalg:
Steen Møller Jensen , Jens Jørn Kristensen, Jan Bjerregaard.
Medlemmerne har i dette udvalg det overordnede ansvar for alt klubbens
materiale, som ligger på lager, de forskellige steder i byen vi har fået lov til
at være. Desuden udarbejder udvalget en komplet lagerliste, som altid er
ajour ført.
Udvalget er også ansvarlige for vores flag & diverse banner incl.
opsætning & nedtagning.

11. Inovations/ideudvalg:
Carsten Pedersen , Knud Mikkelsen, Bent Dyrby, Toke Siggaard
Et nyt udvalg i klub en tænketank, som skal forsyne – først og fremmest
bestyrelsen med nye ideer, tanker og inspiration til eventuelle nye tiltag i
klubben.

12. Praktisk/teknisk kontaktudvalg:
Jens Jørn Kristensen , Finn Andersen, Emil Larsen, Flemming J. Skjødt
Et nyt udvalg i klubben Udvalget er ansvarlig for vores kontakt til alle
klubbens eksterne ”venner/arbejdere” som gerne vil stå til rådighed for at
hjælpe klubben med større opgaver – f.eks. lyd/el/vand ol.

13. Internationale relationer/Udlandskontaktudvalg:
Tommy Danielsen , Max Hvarregaard, Ole Jensen, Jinli Li, Mark Dam
En nyt udvalg i klubben. Udvalget har fremadrettet i forbindelse med
vores deltagelse i flere og flere udenlandske donationer, ansvaret for
kontakt, kontrol og samarbejde med de relevante personer/foreninger/
klubber, som kan hjælpe os med en indsigt og tilbage melding til os på
de forskellige projekter som vi deltager i.

01.August 2017 / ML