Årsrapporter fra projekter Lions Ry støtter

Fra vores projekt i Grønland, børnefolkekøkkenet Mælkebøtten.

Årsredegørelse 2018